Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Schimb de experiență între membrii Grupului Local de Inițiativă pentru economie socială din Timișoara și o delegație franceză din Alsacia

Marți, 26.02.2013, o delegație franceză compusă din reprezentanți ai unor centre socio-culturale și ai unor instituții publice locale din regiunea franceză Alsacia s-a întâlnit la sediul Asociației CRIES cu reprezentanți ai Grupului Local de Inițiativă în domeniul economiei sociale Timișoara.

Membrii delegației franceze s-au aflat în Timișoara într-un schimb mai larg de experiență în vederea înțelegerii contextului socio-economic românesc și pentru identificarea unor posibilități viitoare de colaborare. Dintre principalele subiecte de discuție, amintim:
- premize necesare unui model de dezvoltare socială echitabilă – sărăcia și marginalizarea socială nu reprezintă un accident, fiind necesare mecanisme clare de combatere a acestora. În acest sens, este necesară dezvoltarea unor demersuri care pun sub semnul întrebării modelul actual de dezvoltare economică (bazat, cu precădere, pe acumulare materială);
- dezvoltarea socială nu reprezintă un demers linear, biologic, există constrângeri ale dezvoltării, care trebuie luate în calcul de demersurile actuale;
- măsuri de susținere a integrării sociale a persoanelor de etnie romă: au fost aduse în discuție câteva metode dezvoltate în Franța în ceea ce privește încurajarea educației în rândul copiilor de etnie romă (programe after-school, atât pentru copii cât și pentru părinții acestora; școli mobile special amenajate unde pot fi realizate ore pentru copiii romi în comunitățile din care aceștia provin; asistenți sociali care merg dimineața în comunitatea de romi pentru a încuraja părinții să își trimită copiii la școală – o metodă care poate însă să creeze dependență).

Totodată, s-a prezentat conceptul de centru socio-cultural, acestea sunt grupate la nivelul Franței într-o federație. Mai multe informații despre modul de funcționare și organizare a centrelor socio-culturale din Franța pot fi obținute la adresa http://www.centres-sociaux.fr/. Metoda principală de intervenție este numită animation globale și urmărește intervenția globală, adresându-se individului în globalitatea sa, inclusiv la nivel familial.

Cu această ocazie, au fost prezentate mai multe informații despre domeniul economiei sociale din România, situația unor grupuri marginalizate în raport cu piața muncii (ex: persoane fără adăpost, romi), informații privind activitatea Asociației CRIES și a celorlalți invitați.