Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Am publicat Ghidul adaptat de bune practici în domeniul incluziunii sociale

Ghidul este unul dintre instrumentele de informare dezvoltate în cadrul proiectului cu privire la domeniul incluziunii sociale, cu un accent aparte asupra economiei sociale drept cadru de dezvoltare a unor instrumente complexe de incluziune socială.

În plus, am  încercat să oferim prin acest ghid o selecție provocatoare de practici inovatoare dezvoltate la nivel european,

promovând însă și practici existente în țară în domeniile vizate de activitățile proiectului (Agricultura susținută de comunitate, Comerțul echitabil, Consumul responsabil,  Finanțarea etică și microfinanțarea, Întreprinderile sociale de inserție prin muncă).

Ghidul reprezintă rodul unui efort conjugat, la redactarea sa participând o echipă interdisciplinară de experți europeni.

Persoanele interesate să primească această publicație (în format tipărit), ne pot contacta la adresa ghid@modele.cries.ro. Ghidul se distribuie gratuit. Cuprinsul și prezentarea Ghidului pot fi consultate aici: 64094.Ghid.EconomieSociala&Incluziune(extras).

 

De ce avem nevoie de un astfel de ghid? 

Este o întrebare la care am ales să răspundem prin interpunerea unei a doua interogații, poate și mai relevantă:

De ce avem nevoie de o economie socială şi solidară?

Sunt câteva aspecte principale prin care putem răspunde la această întrebare. Întâi, economia socială poate juca un rol important în rezolvarea problemelor legate de incluziunea socio-economică şi de diminuarea sărăciei, prin stimularea cetăţeniei active şi a solidarităţii, implicit, a participării democratice. Apoi, economia socială are un potenţial semnificativ de reconciliere aeconomicului cu socialul, ceea ce credem că reprezintă un element crucial în dezvoltarea durabilă. Prin dimensiunea antreprenoriatului social, economia socială contribuie semnificativ la dezvoltarea unor societăţi mai inovatoare şi mai pregătite să facă faţă unor crize macroeconomice.

Demersurile de economie socială se preocupă cu precădere de dimensiunea locală a dezvoltării, propunând un rol esenţial indivizilor şi comunităţilor în asigurarea unei bunăstări sociale, în depăşirea situaţiilor de sărăcie şi de marginalizare.

Economia socială cuprinde iniţiative din sectoare multiple de activitate: producţie, transport, agricultură, investiţie financiară, turism şi multe altele. La baza iniţiativelor de economie socială găsim o preocupare constantă de ajustare a unor dezechilibre sociale determinate de modele de dezvoltare nesustenabile.

Acest tip de demersuri participă la crearea unor modele alternative de dezvoltare, articulând valori precum solidaritatea, echitatea socială, respectul faţă de specificul local şi drepturile omului.Iniţiativele de economie socială contribuie la crearea unor locuri de muncă sustenabile (în special pentru categorii defavorizate), la susţinerea producţiei locale, la intensificarea legăturilor interumane, la dezvoltarea unei relaţii echitabile cu producători din zone de risc sau din ţările subdezvoltate. Toate acestea presupun un nou mod de împărţire a responsabilităţilor între sfera publică şi privată, bazându-se pe o fundamentare valorică a alegerilor cotidiene.

În Ghidul de față sunt prezentate o serie de iniţiative inovatoare din domeniul economiei sociale şi solidare, identificate în România și în alte țări din Uniunea Europeană, precum Franța, Italia, Spania, Belgia, Ungaria. Miza acestei selecţii este dublă: pe de o parte să oferim, acolo unde se poate, informaţii despre practici ce pot fi transferate în context românesc; pe de altă parte să facem cunoscute exemple de succes impresionante pentru a contribui la o problematizare necesară asupra modelelor alternative de dezvoltare pentru societatea în care trăim.

Mihaela Veţan,

Preşedintă CRIES – Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare

……………………

Redactarea Ghidului adaptat de bune practici în domeniul incluziunii sociale a fost realizată în cadrul componentei de analiză și cercetare, făcând parte dintr-un set complementar de instrumente ce vizează transferul de informații relevante. În acest context au mai fost dezvoltate alte trei instrumente:

  • Documentul Cadru privind potențialul economiei sociale în România, document de prezentare a unor informații ample de specialitate privind domeniul de economie socială și șase arii tematice de intervenție;
  • Cercetarea Structuri active si demersuri inovatoare în domeniul economiei sociale si solidare în România;
  • 4 spoturi video de promovare a economiei sociale și solidare, sub forma unor scurte documentare ce facilitează înțelegerea principalelor tematici de lucru şi promovează totodată practici din ţară.