Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Broșura de prezentare a rezultatelor proiectului Modele de bună practică în domeniul incluziunii sociale

Proiectul Modele de bună practică în domeniul incluziunii sociale a fost implementat de către Asociația CRIES -Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare (www.cries.ro) în parteneriat cu Platforma Europeană IRIS (www.iris-network.eu), Institutul Intercultural Timișoara (www.intercultural.ro), Asociația Serviciul APEL (www.apelngo.ro) și Asociația Integra România (www.integraromania.ro).

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU și s-a derulat în perioada iulie 2010 – iunie 2013 în 5 regiuni de dezvoltare: Vest, Nord-Vest, Centru, București-Ilfov și Nord-Est.

 

 

 

 

Proiectul nostru a demonstrat modul complex în care economia socială poate contribui la promovarea incluziunii sociale și dezvoltarea unei societăți echitabile, inclusiv prin democratizarea economiei. În acest sens, am avut în vedere identificarea și promovarea unor inițiative din domeniul economiei sociale și solidare cu potențial de generare de locuri de muncă sustenabile, precum și de dezvoltare a coeziunii sociale la nivelul comunităților locale.

Am dezvoltat 8 Grupuri Locale de Inițiativă pentru promovarea economiei sociale (GLI), membrii acestora beneficiind de servicii de formare, de consultanță și coaching social în vederea implementării de proiecte inovatoare.

Membrii parteneriatului transnațional au participat la mai multe schimburi transnaționale de experiență în România și trei în Franța, cele din urmă totalizând peste 80 de specialiști în sectorul social.
De-a lungul proiectului, prin diversele activități de informare și distribuire de materiale informaționale privind dezvoltarea incluziunii sociale prin instrumentarul economiei sociale, am atins peste 1800 de persoane.

Pentru mai multe informații, vă punem la dispoziție o broșură de informare privind rezultatele proiectului (60p), care se distribuie gratuit, în format tipărit. Va fi disponibilă în curînd și în format electronic. Solicitați publicația la adresa publicatii (at) cries(.)ro.