Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prezentare Prezentare
Proiectul Modele de bună practică în domeniul incluziunii sociale este dezvoltat de către CRIESîn parteneriat cu Platforma Europeană IRIS și asociațiile Institutul Intercultural TimişoaraServiciul APEL şiIntegra România. Proiectul este co-finanţat prin Fondul Social European şi se derulează în perioada 2010-2013. Localitățile în care se implementează proiectul sunt Timișoara, Arad, Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu, Odorheiu Secuiesc, Iași și București.

Obiectivul principal este dezvoltarea economiei sociale în România ca instrument de promovare a incluziunii sociale şi a cetăţeniei active.

Premiza principală de lucru: economia socială are un impact semnificativ în promovarea incluziunii sociale prin crearea de locuri de muncă, creşterea autonomiei persoanelor din grupuri vulnerabile, creşterea coeziunii sociale la nivel local, promovarea unor roluri active în rândul cetăţenilor.

 

Scurtă privire asupra structurii principalelor activități ale proiectului

Activităţi de formare şi perfecţionare în domeniul economiei sociale:

Organizarea unei sesiuni de formare pentru un număr de 160 de persoane, la nivel naţional.

Organizarea unor schimburi de experienţă transnaţionale, pentru 80 de persoane absolvente ale sesiunii de formare.

Dezvoltarea unei curricule de formare cu privire la implementarea de proiecte în domeniul economiei sociale.

Activităţi de promovare a networking-ului social în domeniul economiei sociale şi solidare

Dezvoltarea Platformei Europene pentru Promovarea Transferului de Competenţe în Domeniul Incluziunii Sociale, cu accent asupra economiei sociale şi solidare.

Promovarea unei Reţele Naţionale a actorilor de economie socială din România şi facilitarea afilierii la reţele internaţionale de specialitate.

 

Întărirea capacităţii actorilor locali de elaborare şi implementare a unor proiecte pilot în domeniul economiei sociale

Constituirea la nivel naţional a şase grupuri de lucru tematice în domeniul economiei sociale

Elaborarea unui număr de 8 proiecte în domeniul economiei sociale

Acordarea unui număr de 1920 de ore de consultanţă pentru dezvoltarea de demersuri inovative în domeniul economiei sociale

Acordarea unui număr de 3200 ore de mentoring şi coaching social pentru dezvoltarea de demersuri inovative în domeniul economiei sociale.